Om GLEIS

Hvad er GLEIS?

Som godkendt af G20 registrerer GLEIS juridiske enheder med henblik på at tildele og vedligeholde LEI'er globalt. GLEIS har tre lag:

Øverste niveau – ROC (Regulatory Oversight Committee), der består af finansreguleringsorganer i retsinstanser i hele verden, og som er udviklet til at overvåge systemet;

Midterste niveau – Centrale operationer, der styres af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation, en schweizisk non-profit-organisation;

Nederste niveau – LOU'er (Local Operating Units – lokale driftsenheder), der er placeret i nationale retsinstanser, og som udsteder LEI'er til juridiske enheder. LOU'erne godkendes og overvåges af GLEIF.

En LOU's rolle

En LOU er systemets 'ansigt' og modtager LEI-ansøgeres anmodninger om LEI'er. LOU'en udfører primært to vigtige opgaver: 1) sørger for, at ansøgningen er unik for enheden, og at der ikke allerede forefindes en LEI, 2) validerer, at enhedsdataene stemmer overens med oplysningerne i virksomhedsregistreringen, dvs. det lokale handelsregister eller tilsvarende.

Ud over at udstede nye LEI'er, vedligeholder LOU'erne også data og foretager årlige kontroller (eller efter en virksomhedshandling) af validiteten af enhedens data. NordLEI tillader også LEI-ejere at overføre til/fra NordLEI i forbindelse med vedligeholdelsen af de udstedte LEI'er.