Om GLEIS

Hvad er GLEIS?

Som godkendt af G20 registrerer GLEIS juridiske enheder med henblik på at tildele og vedligeholde LEI'er globalt. GLEIS har tre lag:

Øverste niveau – ROC (Regulatory Oversight Committee), der består af finansreguleringsorganer i retsinstanser i hele verden, og som er udviklet til at overvåge systemet;

Midterste niveau – Centrale operationer, der styres af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation, en schweizisk non-profit-organisation;

Nederste niveau – LOU'er (Local Operating Units – lokale driftsenheder), der er placeret i nationale retsinstanser, og som udsteder LEI'er til juridiske enheder. LOU'erne godkendes og overvåges af GLEIF.

En LOU's rolle

En præ-LOU er systemets 'ansigt' og modtager LEI-ansøgeres anmodninger om LEI'er. Præ-LOU'en udfører primært to vigtige opgaver: 1) sørger for, at ansøgningen er unik for enheden, og at der ikke allerede forefindes en LEI, 2) validerer, at enhedsdataene stemmer overens med oplysningerne i virksomhedsregistreringen, dvs. det lokale handelsregister eller tilsvarende.

Ud over at udstede nye LEI'er, vedligeholder præ-LOU'erne også data og foretager årlige kontroller (eller efter en virksomhedshandling) af validiteten af enhedens data. NordLEI tillader også LEI-ejere at overføre til/fra NordLEI i forbindelse med vedligeholdelsen af de udstedte LEI'er.