Forlæng LEI kode

Log ind på din konto

Har du ikke en konto? Tilmeld dig nu.

Adgangskoden skal være 8 - 20 tegn og være en blanding af små bogstaver, store bogstaver og tal.
eller
Har du allerede en konto?
Log på

Log venligst ind for at forny din LEI kode. Fornyelsesprocessen tager kun et par minutter. Hvis du ikke har en brugerkonto, kan du registrere en nedenfor.

Hvorfor er jeg nødt til at forny min LEI?

Intentionen med LEI-systemet er at identificere juridiske enheder entydigt og konsekvent. For at sikre datakvalitet og holde ændringer ajour anbefaler vi vores kunder at gennemføre årlig opretholdelse.

Ud over dette forlanger bestemte EU og internationale regler, at en LEI er aktiv, fx EMIR (European Market Infrastructure Regulation) for derivatpositioner og MiFID II for at kunne åbne en værdipapirskonto hos et EU-investeringsfirma eller bank.

Største LEI-udsteder
i Danmark

utstedte LEI-koder

tilfredse kunder siden 2014

Spørgsmål og svar om fornyelse af LEI-koden

Den årlige fornyelse af din LEI kræver din aktive deltagelse ved at logge ind på NordLEI-portalen for at bekræfte, at du stadig ønsker at bibeholde LEI’en. Du bliver bedt om at opdatere og bekræfte oplysninger om din virksomhed / juriske enhed i tilfælde af, at der har været ændringer, fx adresseopdatering, ændret virksomhedsnavn, osv.

En LEI anses for at være 'aktiv' (eller 'forlænget') 12 måneder fra udstedelse eller 12 måneder fra den sidste årlige fornyelse. En aktiv LEI er et regulatorisk krav i henhold til EU-direktiverne EMIR og MiFID II og er relateret til den lovpligtige transaktionsrapportering, som banker udfører på vegne af deres kunder.

Fornyelsen af din LEI's gyldighed opnås nemt ved at klikke på menupunktet 'Forny LEI' på NordLEI-portalen. Dette forudsætter, at du er logget på NordLEI-portalen – enten ved at indtaste dine logonoplysninger på logonsiden eller ved at klikke på linket i NordLEI's automatiske e-mails, som sendes til dig, når det er tid for fornyelse. Når du er videresendt til fornyelsessiden, bliver du bedt om at:

  • i) Vælge, om du vil forny eller lukke din LEI ved at klikke på rullelisten i kolonnen til højre i det viste skema.
  • ii) Klikke på 'Fortsæt' for at gennemse og eventuelt justere de viste oplysninger om den juridiske enhed, der vises i skemaet.
  • iii) Klikke for at markere dine LEI'er, der skal fornys.
  • iv) Betale ved hjælp af én af de tilgængelige betalingsmetoder.

'Udstedt' og 'Forældet' er de to mest almindelige statusser, som en LEI kan have. En 'Udstedt' LEI er aktiv og derfor gyldig i en transaktionsrapportering. En 'Forældet' LEI er ikke længere aktiv.

En LEI har en NEXT RENEWAL DATE, fra hvilken dato den ikke længere vil være aktiv. Hvis NEXT RENEWAL DATE er i fremtiden, vil LEI’en have statussen 'Udstedt' indtil da.

En LEI vil udløbe og blive inaktiv ('Lapsed'), hvis den ikke aktivt fornyet hvert år. Fornyelsen kan gennemføres i NordLEI-internetportalen på ethvert tidspunkt inden LEI’ens udløbsdato. I tilfælde hvor en LEI allerede er udløbet, kan fornyelsen gennemføres til enhver tid i NordLEI-internetportalen.

Intentionen med LEI-systemet er at identificere juridiske enheder entydigt og konsekvent. For at sikre datakvalitet og holde ændringer ajour anbefaler vi vores kunder at gennemføre årlig opretholdelse.

Ud over dette forlanger bestemte EU og internationale regler, at en LEI er aktiv, fx EMIR (European Market Infrastructure Regulation) for derivatpositioner og MiFID II for at kunne åbne en værdipapirskonto hos et EU-investeringsfirma eller bank.

Den, der har brugerkontoen, vil modtage en e-mail fra os, når det er tid til at forny gyldighedsperioden for yderligere 12 måneder. Hvis LEI’en ikke forlænges, vil vi gøre opmærksom på, når den bliver inaktiv, dvs. 'udløber'.

Du skal sikre, at de data, der lagres i registret, stadig er korrekt eller på anden måde korrigeret. Sådanne oplysninger omfatter navn, adresse, hovedkvarters adresse, aktuelle virksomhedsregister og virksomhedsregistreringsnummer. Du vil derudover blive bedt om at bekræfte oplysninger om din juridiske enheds ejerskabsstruktur.

LEI-registreringen vil blive forlænget så tæt på dens aktuelle forlængelsesdato som muligt og forlænget med 12 måneder.

Tidlig forlængelse og betaling påvirker (forkorter) ikke den aktuelle gyldighedsperiode. Derimod venter NordLEI med forlængelsen, indtil kort tid før LEI’ens udløbsdato - uanset hvornår betalingen er modtaget.

NordLEI anbefaler øjeblikkelig betaling for at undgå at LEI’en er ugyldig i en periode.

Da det ofte tager 1 - 2 arbejdsdage at modtage og registrere en betaling, vil disse forsinkelser nogle gange medføre, at der bliver sendt påmindelser ud.

Hvis du har betalt uden det korrekt referencenummer, kan vi ikke finde din betaling, hvilket i høj grad kan forsinke LEI-udstedelsesprocessen.

Hvis du har fornyet LEI’en men har angivet en betalingsdato (hos din bank), der er tæt på udgangen af den aktuelle periode, vil du modtage påmindelser, indtil betalingen er registreret.