Vilkår og bestemmelser

VERSION DEN 25. MAJ 2018
LEVERING AF TJENESTE

Nordic Legal Entity Identifier AB, der er en svensk virksomhed med begrænset ansvar (herefter 'NordLEI'), er udbyder af LEI-tjenester i Norden og Baltikum. NordLEI har et etableret forhold til GMEI-funktionen og vil sammen med denne udbyde LEI'er til NordLEI's LEI-registranter (brugere).

NordLEI fungerer som tjenesteudbyder på vegne af GMEI-funktionen. GMEI-funktionen er en godkendt LOU i GLEIS (Global Legal Entity Identifier System).

En NordLEI-registrant (bruger) har en direkte relation til NordLEI og vil til gengæld få LEI'er, der udstedes og vedligeholdes af GMEI-funktionen, under disse vilkår og bestemmelser.

NordLEI behandler og videresender LEI-registrering og vedligeholdelseselementer ved hjælp af NordLEI-webportalen (www.nordlei.org) og/eller masseoverførselstjenester. NordLEI-webportalen og masseoverførslen registrerer alle påkrævede felter (referencedata), der er nødvendige for LEI-registreringen. Ud over dette opbevarer NordLEI brugerkonti og faktureringsdata, der vedrører den direkte relation til LEI-registranten (brugeren).

Vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger dækker, hvordan vi administrerer og bruger persondata, og hvordan vi beskytter din integritet, når du bruger vores tjenester. Ved at acceptere disse vilkår og bestemmelser accepterer du behandlingen af alle persondata som angivet i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

PRISER OG FAKTURERING

NordLEI overholder og fakturerer kunder de standardgebyrer, der er angivet nedenfor.

Prisen for en førstegangs-LEI-registrering eller årlig LEI-fornyelse gennem NordLEI er offentliggjort på prissiden og kan betales umiddelbart efter, at brugeren har afgivet en bestilling. NordLEI vil holde en ubetalt bestilling åben i højst 30 dage, hvorefter bestillingen anses for bortfaldet. NordLEI vil kun sende ordrebekræftelser og fakturadokumenter i pdf-format via e-mail til brugeren. Inden opretholdelsesperioden på 12 måneder udløber, vil NordLEI kontakte registranten (brugeren) for at minde om nødvendigheden af at forny LEI-gyldigheden.

Før udløbet af vedligeholdelsesperioden på 12 måneder kontakter NordLEI registranten (brugeren) for at påminde denne om nødvendigheden af at vedligeholde LEI'en. Det årlige vedligeholdelsesgebyr er for nuværende 499 DKK ekskl. moms og kan ændres uden varsel.

Hvis en LEI ikke vedligeholdes, udløber den og er ikke længere gyldig for lovmæssig rapportering og anden anvendelse. Det europæiske finansreguleringsorgan ESMA har den 24. oktober 2014 klargjort, at en LEI, som ikke fornys og vedligeholdes rettidigt, ikke kan accepteres for transaktionsrapporteringsformål under EMIR.

NordLEI pålægger moms, hvor det er relevant, i overensstemmelse med de svenske momsregler for levering af tjenester i Sverige, EU-medlemslande og resten af verden. NordLEI er afhængig af CVR-nummeret og faktureringsdata hos den betalende enhed (betaleren), som brugeren har registreret, hvilket kan være forskellige fra LEI-ejeren. NordLEI leverer ikke yderligere skattemæssige certifikater, momsforespørgsler eller lignende.

Hvis betaleren er registreret i et EU-medlemsland, vil NordLEI foretage rimelige bestræbelser på at validere, at EU-momsnummeret findes og er gyldigt. Hvis brugeren ikke kan fremvise et EU-momsnummer på registreringstidspunktet, vil NordLEI tilbageholde og opkræve fuld svensk moms ved betaling – hvilket for nuværende er 25 %. Hvis brugeren kan fremvise et gyldigt EU-momsnummer, er betaleren ansvarlig for at angive moms lokalt i overensstemmelse med det såkaldte 'omvendt betalingspligtprincip'. Ordrebekræftelsen og kvitteringen indeholder alle nødvendige EU-momsoplysninger.

Registranten (brugeren) indvilliger i elektronisk overførsel af ordrebekræftelser og kvitteringer på vegne af sig selv og alle fakturamodtagere, som denne registrerer på NordLEI-portalen eller i bulkregistreringsprocessen.

Betaleren skal fremsende betalingen umiddelbart efter modtagelsen af ordrebekræftelse(r) for ikke at forsinke LEI-udstedelsen eller fornyelsen, og betaleren kan vælge at betale i en af følgende valutaer: USD, EUR, SEK, DKK eller NOK. For at undgå tvivl er fuld betaling defineret som nettobeløbet fremsendt til NordLEI efter enhver skat, afsenders bankgebyrer, f.eks. kommissioner, samt servicegebyrer banker imellem.

Hvis NordLEI ikke har modtaget fuld betaling i overensstemmelse med ordrebekræftelsen, forbeholder NordLEI sig ret til at slette ordren.

Alle ordrebekræftelser og kvitteringer sendes af NordLEI som PDF-dokumenter via e-mail. Kvitteringer indeholder faktureringsdata og de oplysninger, som LEI-registranten (brugeren) har givet på registreringstidspunktet ved hjælp af NordLEI's internetportal eller skabelon for mange ansøgninger.

GRUNDIG KONTROLPROCEDURE OG LEI-ANVENDELSESOMRÅDE

En juridisk enheds ret til at ansøge om og modtage en LEI er defineret bredt i Anbefaling 8 i LOU-principperne, der findes i http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_120608.pdf. I de fleste tilfælde er den grundige kontrolprocedure for en virksomhedsenhed, der er registreret i et lokalt handelsregister (eller tilsvarende), ligetil ved hjælp af offentlige kilder. Der vil imidlertid være visse enheder, som ønsker at ansøge om en LEI, men som ikke har en separat juridisk person i henhold til retsinstansens regler og love. Disse kan tillades som separate LEI-ejere, hvis de opfylder tilstrækkelige betingelser for at kunne deltage som finansielle modparter, som skal rapportere deres transaktioner (under EMIR, Dodd-Frank Act eller tilsvarende lovgivning), dvs. fonde, statslige instanser og offentlige myndigheder, som kan indgå i uafhængige finansielle transaktioner, og som er valgbare for modtagelse af en LEI.

NordLEI-portalen understøtter dataoverførsel for entydige enheder, som f.eks. fonde. Se vejledningen om fonde på GMEI-funktionens portal (https://www.gmeiutility.org/Attachments/LEI_Funds_Model_20130512.pdf)

FORPLIGTELSER FOR LEI-REGISTRANTEN (BRUGEREN)

LEI-registranten (brugeren) er ansvarlig for referencedataenes nøjagtighed. Dette gælder i alle tilfælde, uanset om LEI-registranten (brugeren) ansøger på egne vegne eller på vegne af virksomhedsenheder eller som agent. Ved overførsel af referencedataene garanterer LEI-registranten (brugeren), at disse er korrekte og gældende i forbindelse med LEI-registreringsprocessen.

Brugeren, som foretager ansøgningen, angiver, at denne er autoriseret repræsentant for den registrerede enhed, enten i brugerens rolle som medarbejder eller funktionær i virksomheden eller på vegne af for associeret enhed (såkaldt primær registrering). I særlige tilfælde kan det være nødvendigt for NordLEI at bede om yderligere dokumentation.

For agenter og repræsentanter, som foretager registrering for en tredjepartsenhed (såkaldt assisteret registrering), skal der foreligge gyldig autorisation, dvs. fuldmagt, generelle betingelser eller tilsvarende juridiske mekanismer. Brugeren skal garantere, at denne har denne autorisation ved registrering af en LEI-ansøgning ved hjælp af NordLEI-webportalen og/eller bulkprocessen. NordLEI har ret til at bede om yderligere dokumentation, hvor det er nødvendigt.

NordLEI forbeholder sig ret til at anmode om yderligere skriftlige/scannede oplysninger fra LEI-ansøgeren (brugeren), dvs. indhente dokumentation for at bekræfte, at en eventuel tredjepart, som foretager registrering for en enhed, har korrekt autorisation.

Registranten (brugeren) er forpligtet til at oplyse NordLEI om eventuelle ændringer i en registreret enhed, som kræver ændringer i LEI-referencedataene som følge af en virksomhedsmæssig handling, f.eks. fusion, opløsning, opkøb eller anden virksomhedsændring. Dette skal gøres løbende og i forbindelse med den årlige vedligeholdelse og genvalidering af LEI-referencedata.

Registranten (brugeren) skal sikre, at LEI-ansøgningen er entydig, og at hver enkelt juridisk enhed kun kan få udstedt én LEI. Hvis den grundige kontrolprocedure finder, at der er registreret en anden LEI (eller er under behandling), vil registrantens (brugerens) anmodning blive afvist. Gebyrerne for en indledende LEI-ansøgning vil dog fortsat blive pålagt til dækning af NordLEI's indsats.

FORPLIGTELSER FOR NORDLEI

NordLEI validerer, at referencedata, som leveres af brugeren, er fuldstændige. Referencedata, som overføres af brugeren, videresendes til GMEI-funktionen, som vil foretager efterfølgende validering af, at den ansøgende enhed benytter offentligt tilgængelige kilder, f.eks. virksomhedsregistreringsoplysninger, offentlige hjemmesider og officielle dokumenter.

NordLEI vender tilbage til registranten (brugeren) i tilfælde af ufuldstændige ansøgninger eller med henblik på at indhente yderligere oplysninger for at bekræfte validiteten af enheden, hvis offentlige tilgængelige kilder ikke er tilstrækkelige.

NordLEI og GMEI-funktionen vil gøre rimelige bestræbelser på at sikre, at der ikke tidligere er udstedt en LEI af GMEI-funktionen eller anden LOU for samme enhed.

OFFENTLIGE OPLYSNINGER

LEI-ansøgeren/ordregiveren indvilliger i, at alle offentlige referencedata, som registreres og modtages af NordLEI som del af registreringen og den grundige kontrolprocedure, straks offentliggøres og gøres søgbare på NordLEI's, GMEI-funktionens og GLEIF's webportaler, hvor det er relevant.

Hvis en repræsentant for en enhed finder fejlagtige eller falske oplysninger i NordLEI's offentligt tilgængelige data, bedes denne sende en e-mail til support@nordlei.org for at starte en undersøgelse.

GENERELT

Nærværende vilkår og bestemmelser kan opdateres på et vilkårligt tidspunkt. Væsentlige ændringer vil blive kommunikeret på NordLEI's hjemmeside under afsnittet Nyhedsbrev. Brugerne af NordLEI's tjenester er juridisk forpligtet til altid at overholde disse vilkår og bestemmelser.

Tjenesterne, som udbydes af NordLEI, er underlagt svensk lov, og eventuelle retssager vil foregå i henhold til svensk domstol.