Ofte stillede spørgsmål

En LEI, Legal Entity Identifier, er en kode, der bruges til entydig identifikation af juridiske enheder.

En LEI bliver offentlig og vil identificere en juridisk enhed (fx virksomheder med begrænset ansvar, fonde, investeringsselskaber) entydigt og konsekvent. En LEI er på 20 tegn, fx: 549300O897ZC5H7CY412

For at se hvilke data, der er udgivet i relation til en LEI, se venligst følgende link til NordLEI (Nordic Legal Entity Identifier AB): https://www.gleif.org/lei/549300O897ZC5H7CY412

Alle LEI’er, der er udstedt, kan ses i det globale Legal Entity Identifier System, der er et offentligt register lig et nationalt handelsregister, selvom det er fælles for alle jurisdiktioner i hele verden. Registret overvåges af Global Legal Entity Identifier Foundation, 'GLEIF', og det var som udgangspunkt et initiativ fra Financial Stability Board ('FSB') og G20-landene efter finanskrisen i 2008.

Den primære anvendelse af LEI er bankers regulatoriske rapportering af kunders værdipapirstransaktioner til tilsynsførende myndigheder. Rapporteringen er en juridisk konsekvens af introduktionen af to finansielle EU-bestemmelser, European Market Infrastructure Regulation (EMIR) og Markets in Financial Instruments Direct II (MiFID II/MiFIR).

Som oftest opfordres vores kunder af deres bank til at ansøge om en LEI, da dette er en forudsætning for, at bankerne kan opfylde deres regulatoriske rapporteringsforpligtelse for gældende transaktioner i det finansielle instrument, som deres kunder tager del i.

For at begynde skal du klikke på elementet i hovedmenuen 'Ny LEI' og registrere en brugerkonto (eller logge ind på din eksisterende konto, hvis du tidligere har registreret en). Du vil derefter blive ført videre til registreringsformularen og kan begynde registreringen af en LEI-ansøgning. Registreringsprocessen tager et par minutter.

Registreringen er gennemført, når du har klikket gennem ansøgningsformularen og den efterfølgende check-out sektion.

Hvis du ikke har gennemført registreringen, og der ikke er blevet genereret en ordre, skal du se, om du har tingene i din indkøbskurv. Du skal tjekke din ordre helt ud for at gennemføre en ansøgning.

Du skal angive de følgende oplysninger om din ansøgende juridiske enhed:

 • 'Niveau 1' data, der svarer på spørgsmålet, 'hvem er hvem': navn, adresse, hovedkvarters adresse, aktuelle virksomhedsregister, virksomhedsregistreringsnummer og faktureringsoplysninger.
 • Derudover vil du blive bedt om at angive oplysninger, der vil besvare spørgsmålet 'hvem ejer hvem', 'Niveau 2' data, der gør det muligt at identificere en juridisk enheds direkte og endelige ejere. NB. Oplysningerne vedrører kun, hvordan virksomheder er relateret til hinanden, og vi indsamler ikke oplysninger om UBO, dvs. fysiske personers ejerskab af en juridisk enhed.

For LOU-kunder tager udstedelsen 1-12 timer på hverdage efter modtaget betaling.

For RA-kunder tager udstedelsen 2-4 hverdage efter modtaget betaling.

Læs mere om forskellen mellem LOU- og RA-kunder i afsnittet 'Det globale LEI-system'.

Behandlingstiden kan variere afhængigt af jurisdiktion og type af juridisk enhed.

Vi meddeler den udstedte LEI via e-mail. Alle oplysninger relateret til din LEI kan også findes på din konto i NordLEI-portalen og vil også kunne søges på i den offentlige GLEIF-database på www.gleif.org.

Hvis du aktuelt er medarbejder hos, leder eller ejer af en juridisk enhed, som du registrerer for, kan du ansøge om LEI’en.

Du kan også ansøge om en LEI for en juridisk enhed, hvis du er tredjepart. Dette kaldes 'assisteret registrering' og kræver en skriftlig fuldmagt eller godkendelse fra den juridiske enhed. For at få flere oplysninger, se NordLEI Servicer - Assisteret registrering

Se venligst vores Prisside.

Når du har tjekket ud og betalt LEI-ansøgningen, og vi har modtaget betalingen herfor, starter vi processen med udstedelse af LEI'en. Udstedelsestiden kan variere afhængigt af jurisdiktion og type af juridisk enhed.

En LEI er en entydig identifikator for en juridisk enhed og kan ikke bruges af en anden juridisk enhed. En juridisk enhed kan derudover ikke have mere end en LEI.

Den årlige fornyelse af din LEI kræver din aktive deltagelse ved at logge ind på NordLEI-portalen for at bekræfte, at du stadig ønsker at bibeholde LEI’en. Du bliver bedt om at opdatere og bekræfte oplysninger om din virksomhed / juriske enhed i tilfælde af, at der har været ændringer, fx adresseopdatering, ændret virksomhedsnavn, osv.

En LEI anses for at være 'aktiv' (eller 'forlænget') 12 måneder fra udstedelse eller 12 måneder fra den sidste årlige fornyelse. En aktiv LEI er et regulatorisk krav i henhold til EU-direktiverne EMIR og MiFID II og er relateret til den lovpligtige transaktionsrapportering, som banker udfører på vegne af deres kunder.

Fornyelsen af din LEI's gyldighed opnås nemt ved at klikke på menupunktet 'Forny LEI' på NordLEI-portalen. Dette forudsætter, at du er logget på NordLEI-portalen – enten ved at indtaste dine logonoplysninger på logonsiden eller ved at klikke på linket i NordLEI's automatiske e-mails, som sendes til dig, når det er tid for fornyelse. Når du er videresendt til fornyelsessiden, bliver du bedt om at:

 • i) Vælge, om du vil forny eller lukke din LEI ved at klikke på rullelisten i kolonnen til højre i det viste skema.
 • ii) Klikke på 'Fortsæt' for at gennemse og eventuelt justere de viste oplysninger om den juridiske enhed, der vises i skemaet.
 • iii) Klikke for at markere dine LEI'er, der skal fornys.
 • iv) Betale ved hjælp af én af de tilgængelige betalingsmetoder.

'Udstedt' og 'Forældet' er de to mest almindelige statusser, som en LEI kan have. En 'Udstedt' LEI er aktiv og derfor gyldig i en transaktionsrapportering. En 'Forældet' LEI er ikke længere aktiv.

En LEI har en NEXT RENEWAL DATE, fra hvilken dato den ikke længere vil være aktiv. Hvis NEXT RENEWAL DATE er i fremtiden, vil LEI’en have statussen 'Udstedt' indtil da.

En LEI vil udløbe og blive inaktiv ('Lapsed'), hvis den ikke aktivt fornyet hvert år. Fornyelsen kan gennemføres i NordLEI-internetportalen på ethvert tidspunkt inden LEI’ens udløbsdato. I tilfælde hvor en LEI allerede er udløbet, kan fornyelsen gennemføres til enhver tid i NordLEI-internetportalen.

Intentionen med LEI-systemet er at identificere juridiske enheder entydigt og konsekvent. For at sikre datakvalitet og holde ændringer ajour anbefaler vi vores kunder at gennemføre årlig opretholdelse.

Ud over dette forlanger bestemte EU og internationale regler, at en LEI er aktiv, fx EMIR (European Market Infrastructure Regulation) for derivatpositioner og MiFID II for at kunne åbne en værdipapirskonto hos et EU-investeringsfirma eller bank.

Den, der har brugerkontoen, vil modtage en e-mail fra os, når det er tid til at forny gyldighedsperioden for yderligere 12 måneder. Hvis LEI’en ikke forlænges, vil vi gøre opmærksom på, når den bliver inaktiv, dvs. 'udløber'.

Du skal sikre, at de data, der lagres i registret, stadig er korrekt eller på anden måde korrigeret. Sådanne oplysninger omfatter navn, adresse, hovedkvarters adresse, aktuelle virksomhedsregister og virksomhedsregistreringsnummer. Du vil derudover blive bedt om at bekræfte oplysninger om din juridiske enheds ejerskabsstruktur.

LEI-registreringen vil blive forlænget så tæt på dens aktuelle forlængelsesdato som muligt og forlænget med 12 måneder.

Tidlig forlængelse og betaling påvirker (forkorter) ikke den aktuelle gyldighedsperiode. Derimod venter NordLEI med forlængelsen, indtil kort tid før LEI’ens udløbsdato - uanset hvornår betalingen er modtaget.

NordLEI anbefaler øjeblikkelig betaling for at undgå at LEI’en er ugyldig i en periode.

Da det ofte tager 1 - 2 arbejdsdage at modtage og registrere en betaling, vil disse forsinkelser nogle gange medføre, at der bliver sendt påmindelser ud.

Hvis du har betalt uden det korrekt referencenummer, kan vi ikke finde din betaling, hvilket i høj grad kan forsinke LEI-udstedelsesprocessen.

Hvis du har fornyet LEI’en men har angivet en betalingsdato (hos din bank), der er tæt på udgangen af den aktuelle periode, vil du modtage påmindelser, indtil betalingen er registreret.

Registrering af en brugerkonto er let via det følgende link login.

Sørg for, at du registrerer en brugerkonto ved at vælge en e-mail, som du bruger ofte og en adgangskode, der opfylder NordLEIs sikkerhedskrav, dvs. på minimum 8 tegn og indeholdende mindst et stort bogstav og et tal.

Få øjeblikke efter registreringen vil du modtage en bekræftelses-e-mail (tjek dit spamfilter, hvis du ikke modtager en). Ved at klikke på linket i e-mailen, vil du bekræfte din brugerkonto og automatisk blive omdirigeret til NordLEI-portalen.

Kun en bruger, der er logget ind, kan ansøge om en LEI, fornye en allerede eksisterende LEI eller overføre en LEI.

Se venligst din spammappe. Hvis du ikke kan finde den, bedes du kontakte support@nordlei.org.

Har du bekræftet din konto? Efter du har registreret en brugerkonto, bør du modtage en bekræftelses-e-mail med et link. Ved at klikke på linket, bekræfter du din konto.

Hvis du ikke har modtaget bekræftelses-e-mailen, så se i dit spamfilter, eller kontakt support@nordlei.org

Gå venligst til logonsiden.

Registrer en ny brugerkonto, eller log ind på din eksisterende brugerkonto, hvis du allerede har en.

Gå venligst til Glemt adgangskode?.

Du kan senere ændre den angivne adgangskode, efter du har logget ind, ved at klikke på din e-mailadresse i det øverste højre hjørne.

Du kan ændre e-mailadressen, når du er logget ind, ved at klikke på din e-mailadresse i det øverste højre hjørne.

Du kan vælge at tilføje en sekundær kontakt-e-mailadresse såvel som en gruppe-e-mailadresse til en brugerkonto. Du kan også opdatere disse e-mailadresser på et senere tidspunkt. Disse to eller flere kontakter vil derefter også modtage automatiske e-mails og påmindelser samt have adgang til brugerkontoen via udsendte login-links.

Din medarbejder skal registrere sin egen brugerkonto via login-siden. Når brugerkontoen er blevet bekræftet, kan din kollega anmode om at overføre LEI ved at vælge 'Overfør LEI' fra menulisten.

Hvis du forsøger at registrere en ny brugerkonto, og adgangskoden ikke accepteres, skal du sikre, at den opfylder NordLEIs sikkerhedskrav, dvs. minimum 8 tegn indeholdende mindst et stort bogstav og et tal.

Hvis du ikke kan huske din allerede eksisterende kontos adgangskode, kan du bestille en ny på siden glemt adgangskode.

Kontakt venligst support@nordlei.org.

Hvis din LEI aktuelt er registreret hos en anden serviceudbyder, kan du let overføre den til NordLEI, helt gratis.

En LEI, der allerede administreres af en anden NordLEI-brugerkonto, kan også overføres gratis med den aktuelle kontoindehavers godkendelse. Kontakt venligst support@nordlei.org.

En overførsel kan tage op til 7 hverdage, men den er normalt hurtigere. Den aktuelle LOU, Local Operating Unit, skal godkende overførslen, og de vil kontakte dig.

En LEI, der allerede er registreret i NordLEI-internetportalen, kan overføres til en anden brugerkonto inden for 24 timer.

Alle LEI’er og de tilsvarende referencedata er offentlige tilgængelige oplysninger i GLEIF (den officielle globale database for LEI-data).

Se venligst www.gleif.org/en/lei/search

Påbegynd en overførsel af en eksisterende LEI fra dens aktuelle serviceudbyder til NordLEI under hovedmenupunktet 'Overfør eksisterende LEI', eller kontakt os på support@nordlei.org.

Din eksisterende LEI vil blive overført uden nogen ændringer i dens struktur eller indhold.

Når LEI’en er overført til NordLEI, vil du blive påmindet om at forny din LEI.

Du kan opdatere eventuelle ændringer i dine virksomhedsdata på tidspunktet for fornyelsen eller ved at sende en anmodning om opdatering efter at have logget på som kunde.

Når du opdaterer LEI-data mellem de årlige fornyelser, bedes du informere os på support@nordlei.org om den aktuelle LEI og også opgive dokumentation, der påviser ændringen, eller et link til en offentlig datakilde.

Alle ændringer i status for en juridisk enhed med en LEI skal rapporteres. Du kan rapportere ændringen ved at sende en anmodning om opdatering efter at have logget på som kunde. Oplys om muligt en henvisning til en offentlig datakilde eller et offentligt dokument, som kan bekræfte ændringen.

Se vores priser på prissiden.

Ved betaling med kort eller bankoverførsel ved hjælp af betalingsvejledningen på din ordrebekræftelse.

Kontakt support@nordlei.org, hvis din ordre er annulleret, men du fortsat ønsker at betale, så din ansøgning eller fornyelse kan påbegyndes.

Hvis du har valgt at betale via bankoverførsel, tager identifikation og registrering af din betaling normalt 1-2 bankdage. Hvis du har betalt i dag, vil vi sandsynligvis registrere din betaling inden for 2 arbejdsdage.

Statussen 'afventer betaling' betyder, at vi endnu ikke har registreret din betaling. Hvis du ikke anvender det rigtige referencenummer fra ordrebekræftelsen, når du sender din betaling, kan vi ikke matche din betaling.

Betalingsvejledningen findes på ordrebekræftelsen.

NordLEI accepterer lokale betalinger i Danmark (DKK), Norge (NOK), Sverige (SEK), Finland og andre EU-lande (EUR). Vi accepterer også international betaling via SWIFT eller SEPA-betaling i USD, EUR og SEK.

NordLEI kan ikke påtage sig kreditrisiko ved udstedelse eller fornyelse af LEI'er. Hele processen omfatter følgende trin:

 • 1) Ny LEI-ansøgning eller registrering af LEI-fornyelse
 • 2) Ordrebekræftelse sendt til kunden med betalingsvejledning (e-mail)
 • 3) Betaling via indenlandsk overførsel eller international bankoverførsel
 • 4) Kvittering sendt til kunden (via e-mail)
 • 5) Valideringsprocessen starter, og LEI'en udstedes, eller gyldigheden forlænges

<Årsagen til ovennævnte driftsmodel er, at NordLEI først begynder processen med LEI-udstedelse/fornyelse, når hele betalingen er modtaget.

NordLEI's ordrebekræftelser og kvitteringer overholder gældende EU-direktiver og praksis for, hvad en betaling og regnskabsmæssig dokumentation skal indeholde.

Ja, når din betaling er modtaget og registreret af NordLEI, sendes en kvittering til regnskabsmæssige formål til dig via e-mail.

De servicer, vi tilbyder, vil der blive opkrævet for af vores svenske virksomhed 'Nordic Legal Entity Identifier AB'.

For EU-kunder (uden for Sverige): Hvis det momsnummer, du indtaster, er gyldigt i henhold til det såkaldte 'reversed charge'-princip for køb af serviceydelser fra et andet EU-land, vil der ikke blive opkrævet moms. I tilfælde af, at der indtastes et ugyldigt momsnummer, vil NordLEI-portalen vise en advarsel. Hvis brugeren med et ugyldigt momsnummer skal fortsætte, skal momsfeltet ikke udfyldes. På den måde vil der blive opkrævet svensk moms på 25 % på ordrebekræftelsen for kunder, der befinder sig i EU-momsunionen.

For svenske kunder: Svensk moms på 25 % vil blive opkrævet og opgivet i alle tilfælde.

For kunder uden for EU: Der vil ikke blive opkrævet eller tilbageholdt moms.

Du kan se mere om godkendte momsnumre i det følgende link: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-vat-rules-topic/vies-vat-information-exchange-system-enquiries_en

Faktureringsoplysningerne indsamles kun én gang årligt i forbindelse med en ny registrering eller en årlig fornyelse. Der er ikke behov for at opdatere faktureringsoplysningerne i løbet af året. Hvis du fortsat ønsker at opdatere dine faktueringsoplysninger, kan du gøre det under din konto, når du er logget på.

Du kan finde alle ordrer og fakturaer under hovedmenuens punkt 'Din ordrer', når du er logget ind på din konto i NordLEI-portalen.

Hvis du har registreret en ny ansøgning eller fornyelse, men du ikke har afsluttet din ordre i NordLEI-portalen, vil vi minde dig om at gøre dette via e-mail. For at gennemføre din ordre skal du bare klikke på ikonet Indkøbskurv i det øverste højre hjørne og vælge 'Gå til kassen'.

Brug venligst den korrekte reference, når du sender din betaling. Referencen finder du på ordrebekræftelsen.

Kontakt receivables@nordlei.org og anfør en kvittering for betalingen såvel som ordrebekræftelsesnummeret.

En LEI, Legal Entity Identifier, er en kode, der bruges til entydigt at identificere juridiske enheder. Enhver juridisk enhed, der har fået udstedt en LEI, er derved repræsenteret i det globale LEI-system, der er et sted lig et nationalt handelsregister, selvom fælles for alle jurisdiktioner verden over. Registret overvåges af 'GLEIF' Global Legal Entity Identifier Foundation, og det var som udgangspunkt et initiativ fra G20-landene. En virksomhed kan kun få udstedt en LEI. Nedenfor kan du se et eksempel på en LEI.

NordLEIs LEI: 549300O897ZC5H7CY412

Den primære anvendelse af LEI er bankers regulatoriske rapportering af kunders værdipapirstransaktioner til de økonomiske tilsynsførende myndigheder. Rapporteringen er en juridisk konsekvens af introduktionen af to centrale økonomiske EU-bestemmelser, EMIR European Market Infrastructure Regulation og MiFID II / MiFIR Markets in Financial Instruments Direct II. For det meste er kunder hos NordLEI blevet opfordret til at ansøge om en LEI af deres bank, da dette er en forudsætning for, at banker kan opfylde den regulatoriske rapporteringsforpligtelse for alle sådanne gældende transaktioner, som deres kunder har gennemført.

Siden 22. september 2021 drives NordLEI som en GLEIF-akkrediteret LOU (Local Operating Unit), som leverer LEI-tjenester til følgende jurisdiktioner:

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Færøerne, Holland, Storbritannien, Irland og Luxembourg.

Læs mere om, hvordan NordLEI er blevet en akkrediteret LOU, her.

NordLEI fungerer også som officiel registreringsagent for at tilbyde LEI-tjenester til jurisdiktioner i resten af verden.

Ja, så snart en LEI-ansøgning er begyndt, er den offentligt tilgængelig. Dette er for at forvisse sig om tilgængeligheden af relevante data mellem LOU'er for at minimere risikoen for LEI-duplikation.

Det globale LEI-register var oprindeligt et initiativ fra Financial Stability Board og G20-landene, hvor det var intentionen, at det skulle bidrage til større gennemsigtighed på de finansielle markeder, som et resultat af finanskrisen i 2008. LEI bruges i vid udstrækning til at identificere juridiske enheder både til finansindustrimæssige regulatoriske formål og som led i bedste praksis i industri- og kommercielle ansøgninger.

Dataene efterprøves primært i forhold til nationale virksomhedsregistre. Hvis data ikke er tilgængelig, kan sekundære kilder også bruges som dokumenter, der er givet af den juridiske enhed selv.

En LOU (Local Operating Unit) sørger for direkte registrering, fornyelse og andre tjenester og fungerer som det primære organ for juridiske enheder, som ønsker at få en LEI. Kun organisationer, som er akkrediteret af GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation), er autoriseret til selv at udstede LEI'er. NordLEI er den første virksomhed i Skandinavien, som er blevet akkrediteret som LOU siden den 22. september 2021.

Læs mere om LOU'er på GLEIF's officielle websted her.

En registreringsagent sørger for registrering, fornyelse og andre tjenester på vegne af én eller flere udstedende organisationer (LOU'er). En registreringsagent kan således vælge at indgå partnerskab med én eller flere LEI-udstedende organisationer for at opfylde sine kunders behov for LEI-tjenester.

Fra og med den 3. januar 2018 vil en juridisk enhed, der ønsker at købe og sælge (effektuere) finansielle instrumenter i EU, have brug for en LEI for at blive eller vedblive at være kunde i en bank eller investeringsvirksomhed i EU.

Rapportering af legale transaktioner, som investeringsfirmaer og kreditinstitutioner er forpligtet til at gennemføre for de kompetente myndigheder (kontrolinstanser) inden for EU-området, er i vid udstrækning blevet forøget. Blandt andet er det blevet obligatorisk at identificere juridiske enheder ved brug af LEI’er.

Den interesserede læser kan finde flere oplysninger om MiFID II her http://www.esma.europa.eu/page/Markets-Financial-Instruments-Directive-MiFID-II.

Alle enheder (virksomheder investeringsselskaber, fonde), der er etableret i EU, skal overholde reglerne og praksisserne i EMIR, når de udfører derivattransaktioner. Hvad angår LEI, er det mest relevante afsnit i EMIR rapporteringsforpligtelsen.

EMIR er gældende for både opførte og OTC-derivater.

Rapporteringsforpligtelsen fastsætter, at begge parter i en derivatkontrakt skal rapportere sådanne aktiviteter til et såkaldt Trade Repository. For at gøre dette muligt, skal den rapporterende part (eller den part, som det er overdraget til at rapportere) identificere parten med en derivatkontrakt ved brug af en LEI.

EMIR-rapporteringsforpligtelsen begyndte 12. februar 2014 for alle parter i derivatkontrakter. Det blev den samme dato obligatorisk at bruge en LEI til entydigt at identificere juridiske enheder, hvilket har ført til, at dette er blevet del af normale Know-Your-Customer (KYC) rutiner for banker som et onboarding-kriterie.

EU-bestemmelserne er tilgængelige for den interesserede læser på alle officielle EU-sprog på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0648:EN:NOT. For en detaljeret specifikation af, hvilke enheder der er reguleret af EMIR, se afsnit 2 (Definitioner) paragraf 7 og 8.