Refusionspolitik

Anmeldelsesdato: 30. september 2022

De definitioner, der er fastsat i vilkårene og betingelserne, finder anvendelse.

Brugerens ansøgning er bindende, når den er modtaget af NordLEI.

NordLEI afventer brugerens betaling, før ansøgningen behandles.

Brugeren er kun berettiget til tilbagebetaling (på egen eller en registreret betalers vegne), hvis brugeren trækker sin ansøgning tilbage, før NordLEI har påbegyndt behandlingen af ansøgningen, uanset produkttypen (enkel eller flerårig LEI, udstedelse eller fornyelse).

Hvis brugeren overfører deres LEI(er) til en anden LOU, og NordLEI har opkrævet en betaling for den kommende fornyelse, betales ingen refusion.

Hvis brugeren har betalt med kort, og der er gået mindre end 5 kalenderdage, vil tilbagebetalingen ske via Nets. Hvis der er gået mere end 5 kalenderdage, eller hvis betalingen er foretaget via bankoverførsel, er det ikke muligt at få pengene tilbage via Nets. NordLEI vil i sådanne tilfælde anmode om brugerens tilbagebetalingsoplysninger. NordLEI forpligter sig til at refundere en berettiget bruger inden for 14 dage fra modtagelsen af tilbagekaldelsen af ansøgningen og, hvis det er relevant, fuldstændige tilbagebetalingsoplysninger. Betalingskvitteringen vil blive krediteret, når tilbagebetalingen er blevet foretaget.

Denne tilbagebetalingspolitik er underlagt svensk lovgivning.