Refusionspolitik

NordLEI's refusionspolitik afhænger af ansøgningstrinnet. Der kan kun anmodes om refusion før udstedelsen og/eller fornyelsen af en LEI. Der vil ikke blive givet refusion efter publicering i GLEIS-systemet.

Hvis den juridiske enhed trækker sin ansøgning tilbage, eller denne allerede har en LEI, eller der er anmodet om en overførsel, er refusionspolitikken følgende:

(a) Hvis LEI'en endnu ikke er udstedt, vil kunden modtage en refusion, og LEI-udstedelsen annulleres. Behandlingen af refusionen afhænger af den valgte betalingsmetode, da kunden kan vælge at betale med kort eller via bankoverførsel. Hvis kunden betalte med kort, og der er gået mindre end 5 kalenderdage, vil der blive givet fuld refusion via Nets, og den kommunikerede kvittering krediteres. Hvis der er gået mere end 5 kalenderdage, eller hvis betalingen blev foretaget via bankoverførsel, er en refusion via Nets ikke mulig. NordLEI vil anmode om refusionsoplysninger fra den autoriserede repræsentant for den juridiske enhed. NordLEI vil foretage en refusion inden for 14 dage, og der opkræves ingen renter. Kvitteringen krediteres, når tilbagebetalingen er foretaget.

(b) Hvis LEI'en allerede er blevet udstedt, modtager kunden ingen refusion. Dette er angivet i NordLEI's vilkår og bestemmelser.

(c) Hvis kunden overfører en udløbet LEI, opkræver NordLEI betaling for fornyelsen sammen med anmodningen om overførsel. Det er kundens ansvar at levere alle påkrævede dokumenter for overførslen, og kunden modtager ingen refusion, når behandlingen er startet.

(d) Hvis kunden overfører sin(e) LEI('er) til en anden LOU, og NordLEI har opkrævet betaling for den kommende fornyelse, gives ingen refusion.

Bemærk, at NordLEI starter LEI-udstedelsen, når der er modtaget fuld betaling. Kvitteringen er en betalt faktura, som kan bruges til bogføring.