Andre servicer

Har du et større antal juridiske enheder, for hvilke du ønsker at ansøge om LEI-udstedelse?

I så tilfælde kan du, i stedet for at registrere dem en ad gangen i NordLEI-portalen, downloade bulk-registreringsskabelonen (Excel) og bulk-registreringsvejledningen, når du er logget ind på NordLEI-portalen. Vi anbefaler, at du gør det, når der ansøges om mere end 10 LEI’er ad gangen.

Behandlingen vil blive håndteres ved at e-maile den udfyldte skabelon til support@nordlei.org.