Andre servicer

Har du et større antal juridiske enheder, for hvilke du ønsker at ansøge om LEI-udstedelse?

I så tilfælde kan du, i stedet for at registrere dem en ad gangen i NordLEI-portalen, downloade bulk-registreringsskabelonen (Excel) og bulk-registreringsvejledningen, når du er logget ind på NordLEI-portalen. Vi anbefaler, at du gør det, når der ansøges om mere end 10 LEI’er ad gangen.

Behandlingen vil blive håndteres ved at e-maile den udfyldte skabelon til support@nordlei.org.

For alle, der søger måder at lette LEI-registreringsprocessen for andre, understøtter NordLEI, hvad der normalt refereres til som en assisteret registreringsproces. Servicen giver mulighed for LEI-registrering på vegne af tredjeparter. Sådanne omstændigheder omfatter men er ikke begrænset til:

  • Et moderselskab der ansøger om LEI’er på vegne af sine datterselskaber
  • En fondselskab der ansøger om LEI’er på vegne af sine fonde
  • En finansinstitution der søger at lette sine slutkunders LEI-registreringsproces og derfor gennemfører registreringen på vegne af sine kunder ved fuldmagt
  • Juridiske og revisionsselskaber der ansøger på vegne af deres klienter.

Alle de ovenfor nævnte situationer kan yderligere forenkles fra et driftsmæssigt synspunkt ved at benytte NordLEIs service til bulk-registrering. Denne service gør det let for kunder at uploade flere juridiske enheders data ad gangen ved brug af excel-skabeloner til samtidig behandling og derved undgå tidskrævende en-ad-gangen-webportalregistrering.

Den centrale udfordring virksomheder står over for, når de skal bibeholde deres genparters protokoller i overensstemmelse med det globale LEI-system, ('GLEIS'), opstår grundet det faktum, at processen for LEI-matchning mangler pålidelige søgeparametre (dvs. indeholder ikke entydige enhedsidentifikatore eller almindelige nøgler). For eksempel er mange LEI-registreringer blevet accepteret uden virksomhedsregistreringsnumre, og juridiske enhedsnavne er langt fra altid identiske med de offentlige registre.

Som en konsekvens deraf forudsætter en matchning af interne registeroptegnelser op mod GLEIS en tilgang, der er baseret på optegnelseslighed (til forskel fra nøjagtighed), og deraf følger, at der kræves stærke 'sammenlign og par'-algoritmer for at registrere specifikke tilsvarende optegnelser.

For at lette LEI-matchning tilbyder NordLEI sine kunder adgang til overensstemmende datamatchnings- og afstemningssoftware.

Læs mere om LEI-SureMatch her: hvidbog (pdf)

For at få en mere detaljeret indsigt i, hvad servicen har at tilbyde, bedes du kontakte NordLEI-salgsrepræsentanten på support@nordlei.org.